OUR TEAM

Mayukh

Mayukh

Founder, CEO

Jonathan

Jonathan

CO-Founder, CTO

Dinesh

Dinesh

Co-Founder, Chief Architect

Sabi

Sabi

Co-Founder, VP Marketing

Mujtaba Sarfaraz

Mujtaba Sarfaraz

Chief Strategy Officer

Ravi

Ravi

VP,Technology

Rizwan

Rizwan

Product Manager

Sahil

Sahil

Business Dev

Rituraj

Rituraj

Digital Marketing Head

Vinay

Vinay

Software Engineer

Vikas

Vikas

Software Engineer

OUR ADVISORS

Francisca Sinn

Francisca Sinn

Advisor

Kumar Murty

Kumar Murty

Advisor

Stanislav

Stanislav

Advisor

Valentino

Valentino

Advisor